History: Help func
Užitečné funkce
size_t freadln( char *_str, FILE *_file )C++
Přečte řádek ze souboru končící znakem CR / LF / NULL.

void TimeToStr( time_t _in_time, char *_out_str )C++
Převede čas v milisekundách na array formát MM:SS:MS nebo HH:MM:SS.


int PointDistance( double x1, double y1, double x2, double y2 )C++
Vrací vzájemnou vzdálenost mezi dvěma body.

double round( double x )C++
Nahrazuje funkci round() - zaokrouhlí reálné číslo na nejbližší celé číslo.

char *Quest(char value, char *str, ...)C++
Funkce vrací takové pole znaků jaké je vybráno 'value'.
Příklad: Quest( 2, STR, "Nula", "Jedna", "Dva", "Tri" ) = "Dva";

void MakeHMStime( char *str, clock_t _time )C++
Převede čas v milisekundách na text formátu hodiny:minuty:sekundy.

char *CharFormat( char *format, ...)C++
Obdobné jako funkce sprintf(). Vrací vytvořený char array - max. délka věty je 255 znaků.
Code.Tode.cz by Henry - 2014