History: BMP Pixels
Získání pole pixelů ze souboru BMP
Získání pole pixelů a dalších údajů z 24 bitového nekomprimovaného souboru BMP.
Code
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#pragma pack(2)

typedef struct
{
  char signature[2];
  unsigned int fileSize;
  unsigned int reserved;
  unsigned int offset;
} BmpHeader;

typedef struct
{
  unsigned int headerSize;
  unsigned int width;
  unsigned int height;
  unsigned short planeCount;
  unsigned short bitDepth;
  unsigned int compression;
  unsigned int compressedImageSize;
  unsigned int horizontalResolution;
  unsigned int verticalResolution;
  unsigned int numColors;
  unsigned int importantColors;

} BmpImageInfo;

typedef struct
{
  unsigned char blue;
  unsigned char green;
  unsigned char red;
} Rgb;

int main( int argc, char **argv ) {

	FILE *inFile;
	BmpHeader header;
	BmpImageInfo info;
	Rgb *palette;
	int i = 0;

	printf( "Opening file %s for reading.\n", argv[1] );

	inFile = fopen( argv[1], "rb" );
	if( !inFile ) {
			printf( "Error opening file %s.\n", argv[1] );
		return -1;
	}

	if( fread(&header, 1, sizeof(BmpHeader), inFile) != sizeof(BmpHeader) ) {
			printf( "Error reading bmp header.\n" );
		return -1;
	}

	if( fread(&info, 1, sizeof(BmpImageInfo), inFile) != sizeof(BmpImageInfo) ) {
			printf( "Error reading image info.\n" );
		return -1;
	}

	if( info.numColors > 0 ) {
			printf( "Reading palette.\n" );
			palette = (Rgb*)malloc(sizeof(Rgb) * info.numColors);
			if( fread(palette, sizeof(Rgb), info.numColors, inFile) != (info.numColors * sizeof(Rgb)) ) {
					printf( "Error reading palette.\n" );
			return -1; // error
			}
	}

	Rgb *pixel = (Rgb*) malloc( sizeof(Rgb) );
	int read, j;
	for( j=0; j<info.height; j++ ) {
			printf( "------ Row %d\n", j+1 );
			read = 0;
			for( i=0; i<info.width; i++ ) {
					if( fread(pixel, 1, sizeof(Rgb), inFile) != sizeof(Rgb) ) {
							printf( "Error reading pixel!\n" );
							return -1;
					}
					read += sizeof(Rgb);
					printf( "Pixel %d: %3d %3d %3d\n", i+1, pixel->red, pixel->green, pixel->blue );
			}
			if( read % 4 != 0 ) {
					read = 4 - (read%4);
					printf( "Padding: %d bytes\n", read );
					fread( pixel, read, 1, inFile );
			}
	}

	printf( "Done.\n" );
	fclose(inFile);

	printf( "\nBMP-Info:\n" );
	printf( "Width x Height: %i x %i\n", info.width, info.height );
	printf( "Depth: %i\n", (int)info.bitDepth );
	system("pause");
	return 0;
}
Code.Tode.cz by Henry - 2014