History: Quest
char *Quest(char value, char *str, ...)
Funkce vrací takové pole znaků jaké je vybráno 'value'.
Příklad: Quest( 2, STR, "Nula", "Jedna", "Dva", "Tri" ) = "Dva";
Code
char *Quest(char value, char *str, ...)
{
	va_list argms;
	va_start(argms, str);
		for( char i=0; i<value; i++ )
			va_arg(argms,char*);
		sprintf(str, "%s", va_arg(argms,char*) );
	va_end(argms);
	return str;
}
Code.Tode.cz by Henry - 2014