History: CharFormat
char *CharFormat( char *format, ...)
Obdobné jako funkce sprintf(). Vrací vytvořený char array - max. délka věty je 255 znaků.
Code
char FSTR[256];
char *CharFormat( char *format, ...)
{
	va_list argptr;
	va_start(argptr, format);
	vsprintf(FSTR, format, argptr);
	va_end(argptr);
	return FSTR;
}
Code.Tode.cz by Henry - 2014